Hållbar utveckling

Axis Communications är Lundabolaget som i över 30 år har vuxit till en världsledande aktör inom nätverksvideo. Bolaget har idag nästan 2 000 anställda och kontor i över 40 länder.

Sedan 2012 har Angselius Rönn arbetat med Axis i Sverige. Arbetet har handlat om alltifrån strategisk rådgivning till taktiskt genomförande av kommunikationsaktiviteter.

En viktig del av uppdraget har också varit att ta fram globala kommunikationsaktiviteter. Utmaningen har varit att hitta aktiviteter inom strategiska områden och som är relevanta på så många marknader som möjligt.

Lösning

Hållbarhet har länge varit strategiskt viktigt för Axis, som jobbar aktivt inom områdena miljömässigt-, socialt och affärsetiskt ansvarstagande.

För att positionera Axis som branschledande inom hållbarhet har Angselius Rönn arbetat både stödjande med rådgivning och mediebearbetning samt taktiskt genom att producera en mängd olika sorters kommunikationsmaterial.

Angselius Rönn skrev Axis hållbarhetsrapport för 2013. Läs mer här. Vidare har också Angselius Rönn arbetat kontinuerligt med att ta fram kommunikationsplaner och producera mediepitchar, hållbarhetscase och webbtexter.

Resultat

Materialet som Angselius Rönn har använts både av Axis corporate communications och globalt av de lokala kommunikationsansvariga för att sprida information om Axis hållbarhetsarbete både via media och i egna kanaler såsom LInkedIn och Twitter.  

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill diskutera hur vi kan hjälpa er organisation!